Requeste Demo1 - Tekninen Service Desk ja tuotekehitys

Asiakaspalveluliittymä
Web-käyttöliittymä

Requeste työasemaohjelmiston asennusohje


Requeste Demo1 - Technical Service Desk and Development

Customer Support Pages
Web Client

Requeste client installation instructions


Requeste Demo2 - Erilaiset asiakaspalveluyksiköt

Asiakaspalveluliittymä
Web-käyttöliittymä

Requeste työasemaohjelmiston asennusohje


Requeste Demo2 - Customer service units

Customer Support Pages
Web Client

Upotettu lomake

Requeste client installation instructions


Requeste Demo3 - Oppilaitos

Asiakaspalvelusivusto
Webliittyma

Requeste asennusohje


Requeste Demo4 - Rakennusliike

Asiakaspalvelusivusto
Webliittyma
Esimerkkilomake

Requeste asennusohje


Requeste Demo ymparistojen versio: 718